Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh của tập thể trung tâm ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt

Tầm nhìn tương lai

Đến năm 2022, Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT trở thành một trong 5 trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu của Việt Nam. Nhất là các ngoại ngữ thông dụng, được Liên Hiệp Quốc và các nước tiên tiến sử dụng thương xuyên. Cụ thể là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, Tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha…

Tầm nhìn vào tương lai phát triển của VVS
Tầm nhìn vào tương lai phát triển của VVS

Sứ mệnh tập thể

Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT đang đặt mục tiêu phổ cập ngoại ngữ thông dụng nhất và cần thiết nhất đối với bất kì học viên nào từ học sinh – sinh viên, cho đến những người đang đi làm hay cả những người đã nghỉ hưu thông qua việc truyển tải chương trình học tập đạt chuẩn quốc tế chất lượng cao. Trong đó bao gồm:

Đội ngũ giảng viên giỏi, tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá từ khắp các nơi trên thế giới.

– Ứng dụng thực tiễn vào học tập để tạo sự chủ động cho học viên.

– Được toàn thế giới công nhận chứng nhận tốt nghiệp.

Scroll to Top