Phân Biệt “还是 [háishì]” Và “或者 [huòzhě]” trong tiếng Trung

Phân Biệt “还是 [háishì]” Và “或者 [huòzhě]”

Có vài từ trong tiếng Trung đều cùng nghĩa, nhưng lại có cách dùng khác nhau. Điển […]

Phân Biệt “还是 [háishì]” Và “或者 [huòzhě]” Đọc tiếp »