Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - deshou

Bài 50: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: でしょう (deshou)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: でしょう (deshou) Đây là …

Bài 50: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: でしょう (deshou) Đọc tiếp »