Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - sugiru

Bài 26: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: すぎる (sugiru)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: すぎる (sugiru) Đây là …

Bài 26: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: すぎる (sugiru) Đọc tiếp »