Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - teiru

Bài 23: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: ている (teiru)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: ている (teiru) Đây là …

Bài 23: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: ている (teiru) Đọc tiếp »