Cách dùng đại từ IT trong tiếng Anh

Cách dùng đại từ “IT” trong tiếng Anh

1. Đại từ “IT” được dùng để chỉ đồ vật, súc vật, em bé hoặc điều trừu …

Cách dùng đại từ “IT” trong tiếng Anh Đọc tiếp »