Bài-9-Ngữ-pháp-JLPT-N3-tiếng-Nhật

Bài 09 – Ngữ pháp JLPT N3 – ばかりか/ばかりでなく (bakari ka / bakari denaku)

Các bạn học ngữ pháp JLPT N3 tiếng Nhật sẽ cần hệ thống đầy đủ và chuyên …

Bài 09 – Ngữ pháp JLPT N3 – ばかりか/ばかりでなく (bakari ka / bakari denaku) Đọc tiếp »