Bài-39-Ngữ-pháp-JLPT-N3-tiếng-Nhật

Bài 39 – Ngữ pháp JLPT N3 – くらい (kurai) – 2

Các bạn học ngữ pháp JLPT N3 tiếng Nhật sẽ cần hệ thống đầy đủ và chuyên …

Bài 39 – Ngữ pháp JLPT N3 – くらい (kurai) – 2 Đọc tiếp »