Bài-77-Ngữ-pháp-JLPT-N3-tiếng-Nhật

Bài 77 – Ngữ pháp JLPT N3 – というと/といえば/といったら (toiuto / toieba / toittara)

Các bạn học ngữ pháp JLPT N3 tiếng Nhật sẽ cần hệ thống đầy đủ và chuyên …

Bài 77 – Ngữ pháp JLPT N3 – というと/といえば/といったら (toiuto / toieba / toittara) Đọc tiếp »