Bài-82-Ngữ-pháp-JLPT-N3-tiếng-Nhật

Bài 82 – Ngữ pháp JLPT N3 – ようとする (you to suru)

Các bạn học ngữ pháp JLPT N3 tiếng Nhật sẽ cần hệ thống đầy đủ và chuyên …

Bài 82 – Ngữ pháp JLPT N3 – ようとする (you to suru) Đọc tiếp »