Bài 92 - ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 - goro

Bài 92 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – ごろ (goro)

Chào các bạn, Hôm nay, chúng ta sẽ học: Bài 92 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT …

Bài 92 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – ごろ (goro) Đọc tiếp »