Bài 84 - ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 - hoshii

Bài 84 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – 欲しい (hoshii)

Chào các bạn, Hôm nay, chúng ta sẽ học: Bài 84 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT …

Bài 84 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – 欲しい (hoshii) Đọc tiếp »