Bài 44 - ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 - yotei da

Bài 44 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – 予定だ (yotei da)

Chào các bạn, Hôm nay, chúng ta sẽ học: Bài 44 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT …

Bài 44 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – 予定だ (yotei da) Đọc tiếp »