Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - desu

Bài 12: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: だ / です (da / desu)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: だ / です (da …

Bài 12: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: だ / です (da / desu) Đọc tiếp »