Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 11/2020 tại VVS

Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT tiếp tục cập nhật lịch khai giảng tiếng Trung tháng 11/2020 cho các bạn học viên tại hai chi nhánh Quận 10Quận Bình Thạnh. Với các bạn học viên mới, hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với bộ phận tư vấn để được sắp lớp phù hợp với thời gian học qua Hotline: 0948 969 063 hoặc 0899 499 063

Tìm hiểu chi tiết các khóa học tiếng TRUNG QUỐC phổ biến hiện nay tại đây: CÁC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG

Lịch khai giảng tiếng Trung - CN Bình Thạnh

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
06.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
10.11 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
15.11 08:30 – 10:30 2.450.000 đ Th.7-CN
18.11 08:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
23.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
26.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
11.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
21.11 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
12.11 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5-7
27.11 10:00 – 11:30 2.800.000 đ Th.2-4-6

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21.11 19:30 – 21:00 3.650.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
28.11 18:00 – 19:30 4.250.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
03.11 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.3-5-7
09.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
14.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
15.11 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.7-CN
23.11 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
27.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
28.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
09.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
14.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
28.11 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
30.11 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.11 18:00 – 19:30 2.850.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21.11 19:30 – 21:00 3.750.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
24.11 18:00 – 19:30 4.350.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG Luyện thi HSK 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
28.11 18:00 – 19:30 1.850.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG Luyện thi HSK 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
28.11 18:00 – 19:30 2.050.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – LKG Luyện thi HSK 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
28.11 18:00 – 19:30 2.250.000 đ Th.3-5-7

Lịch khai giảng tiếng Trung - CN Quận 10

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
04.11 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
07.11 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
14.11 08:30 – 10:30 2.450.000 đ Th.7-CN
18.11 08:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
25.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
26.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
06.11 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
12.11 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
12.11 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5-7
19.11 10:00 – 11:30 2.800.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07.11 19:30 – 21:00 3.650.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – LKG tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
11.11 18:00 – 19:30 4.250.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
06.11 19:30 – 21:00 1.850.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.11 18:00 – 19:30 2.050.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19.11 19:30 – 21:00 2.250.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
03.11 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
04.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
05.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
14.11 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
16.11 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
23.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
26.11 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
04.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
12.11 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
15.11 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
27.11 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
12.11 18:00 – 19:30 2.850.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.11 19:30 – 21:00 3.750.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – LKG tiếng Trung phồn thể (Tiếng Đài Loan) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
18.11 18:00 – 19:30 4.350.000 đ Th.3-5-7

[logo title=”Logo title” img=”https://vvs.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/LOGO-30×30-CHÈN-TIÊU-ĐỀ.png” height=”30px”]ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI VVS

  1. Đăng ký nhóm từ 2 người: Giảm ngay 5% học phí
  2. Đăng ký nhóm từ 3 người: Giảm ngay 10% học phí
  3. Tặng kèm 1 bộ giáo trình khi đăng ký trọn khóa học

THÀNH QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 3 THÁNG HỌC TIẾNG TRUNG TẠI TẦM NHÌN VIỆT

Hy vọng với lịch khai giảng tiếng Trung tháng 11-2020 tại hai chi nhánh của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT, các bạn học viên sẽ tìm được lớp học phù hợp với thời gian của mình.

Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả!

Rate this post
Scroll to Top