Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - tsumori

Bài 35: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: つもり (tsumori)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: つもり (tsumori) Đây là …

Bài 35: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: つもり (tsumori) Đọc tiếp »