Đại từ chỉ định và đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ chỉ định và đại từ bất định trong tiếng Anh

1. Đại từ chỉ định – Demonstrative Pronouns Singular Số ít THIS (cái này) THAT (cái kia) …

Đại từ chỉ định và đại từ bất định trong tiếng Anh Đọc tiếp »