Đại từ chỉ định và đại từ bất định trong tiếng Anh

1. Đại từ chỉ định – Demonstrative Pronouns

Singular

Số ít

THIS

(cái này)

THAT

(cái kia)

Plural 

Số nhiều

THESE

(những cái này)

THOSE

(những cái kia)

Có thể bạn quan tâm: Khóa học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày tại trung tâm Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt

[elementor-template id=”13162″]

 • Đại từ chỉ định được dùng là một chủ từ hoặc túc từ của một mệnh đề, và không thay đổi theo giống (gender). Ví dụ:
 • This is a camellia. Đây là một cây bông hoa trà.
 • That is an exception. Đó là một ngoại lệ.
 • These are roses. Đây là những bông hồng.
 • Those are big questions. Đó là những vấn đề trọng đại.
 • Đại từ chỉ định (Demonstrative pronoun) có thể được dùng để chỉ người. Ví dụ:
 • Wh’s this?. Ai đây?
 • Was that Bill on the phone?. Bill đang gọi điện thoại đó phải không?
 • This is Mr. and Mrs. Baker. Đây là ông bà Baker.

 2. Đại từ bất định – Indefinite Pronouns

Anybody       Everybody        Nobody            Somebody

Anyone         Everyone          No one             Someone

Anything       Everything         Nothing            Something

Note: Những đại từ bất định này luôn đi với động từ ở ngôi thứ ba số ít!

Đại từ bất định được dùng là một chủ từ, túc từ của một mệnh đề và cũng được dùng là một túc từ của giới từ.

 Ví dụ:

   – She couldn’t think of anything else.

     Cô ta không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác được.

   –  I gave everyone a generous helping.

     Tôi đã cho mọi người một bữa ăn thỏa thích.

    – He’s waiting for something

      Anh ta đang chờ đợi điều gì đó.

Note: Các đại từ bất định bắt đầu bằng SOME hoặc EVERY có thể dùng là chủ từ của một mệnh đề phủ định.

Các đại từ bất định đứng trước tính từ. Ví dụ:

   – Something new. Điều mới lạ.

   – Someone else. Người khác.

   – Nobody else. Không có người nào khác.

Mặc dù đại từ bất định đi với động từ số ít, nhưng khi đề cập lại đại từ bất định đó ta dùng các đại từ: THEY, THEM, THEIR, hoặc THEMSELVES. Ví dụ:

  – Ask anyone. They’ll tell you. Hỏi bất kì ai. Họ sẽ bảo cho bạn biết.

  – Someone is in the office, aren’t they? Có ai ở trong văn phòng phải không?

Note: Trong văn viết trịnh trọng, người ta vẫn dùng “HE”, “HIM”hoặc “HIMSELF” khi đề cập lại đại từ bất định đó. 

Ví dụ: Everyone has his dream. Mọi người đều có ước mơ của mình.

 • Ta có thể thêm “s” sau đại từ bất định khi đề cập đến sự sở hữu của ai đó. Ví dụ:
 • That was nobody’s business. Đó là chuyện không của riêng ai.
 • Everything has been arranged to everybody’s satisfaction.

Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học Đại từ chỉ định và đại từ bất định trong tiếng Anh

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài học tiếp theo về danh từ tại đây nhé: ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH 

Bonus: Thường xuyên dùng từ điển tiếng anh Online như Oxford Learner’s Dictionaries sẽ giúp các bạn tra cứu từ vựng tốt hơn.

Rate this post
Scroll to Top