Bài-68-Ngữ-pháp-JLPT-N3-tiếng-Nhật

Bài 68 – Ngữ pháp JLPT N3 – 気味 (gimi)

Các bạn học ngữ pháp JLPT N3 tiếng Nhật sẽ cần hệ thống đầy đủ và chuyên …

Bài 68 – Ngữ pháp JLPT N3 – 気味 (gimi) Đọc tiếp »