Bài 29 - ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 - so

Bài 29 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – そうに / そうな (sou ni / sou na)

Chào các bạn, Hôm nay, chúng ta sẽ học: Bài 29 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT …

Bài 29 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – そうに / そうな (sou ni / sou na) Đọc tiếp »