Bài 16 - ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 - tehoshii

Bài 16 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – てほしい (tehoshii)

Chào các bạn, Hôm nay, chúng ta sẽ học: Bài 16 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT …

Bài 16 – Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N4 – てほしい (tehoshii) Đọc tiếp »