Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5 - Kurai

Bài 11: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: くらい (kurai)

Hôm nay, chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: くらい (kurai) Đây là …

Bài 11: Học ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5: くらい (kurai) Đọc tiếp »