Nguyễn Thế Hòa

Tác giả là chuyên viên thiết kế sản phẩm nội thất và vận hành các dự án kiến trúc. Phụ trách tư vấn và hỗ trợ khách hàng thiết kế ra sản phẩm đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Đam mê ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung. Ngoài ra anh còn đang tham gia điều hành và cộng tác trong lĩnh vực Internet Marketing.

Scroll to Top