Cách chuyển danh từ đếm được sang dạng số nhiều

Cách chuyển danh từ đếm được sang dạng số nhiều

1. Danh từ còn được phân thành: Danh từ đếm được (countsble nouns, count nouns) Danh từ …

Cách chuyển danh từ đếm được sang dạng số nhiều Đọc tiếp »