Cách chuyển danh từ không đếm được sang dạng số nhiều

Cách chuyển danh từ không đếm được sang dạng số nhiều

1. Danh từ không đếm được (uncountable nouns) không có dạng số nhiều và đi với động …

Cách chuyển danh từ không đếm được sang dạng số nhiều Đọc tiếp »