giongcuadanhtu

Giống của danh từ trong tiếng Anh

Danh từ có 4 loại giống: Giống đực (masculine gender) Giống cái (feminine gender) Giống chung (common …

Giống của danh từ trong tiếng Anh Đọc tiếp »