Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay chúng ta sẽ học Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng Tây Ban Nha. Với số lượng từ vựng phong phú có cả tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp cho các bạn học viên tiếng Tây Ban Nha dễ dàng ghi nhớ và sử dụng thành thạo trong cuộc sống.

Hình ảnh minh họa Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng Tây Ban Nha

Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng TBN
Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng TBN

Bảng Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng Tây Ban Nha

Stt Spanish English Việt Nam
1 Tengo hambre I’m hungry Tôi đói
2 Tengo sed I’m thirsty Tôi khát nước
3 ¿Puedo ver al menú, por favor? May I have a menu, please?
Tôi có thể có một thực đơn, xin vui lòng?
4 ¿Qué me aconseja? What do you recommend? Bạn đề xuất món gì?
5 Quisiera… I’d like… Tôi muốn…
6 ¿Puede darme…? May I have some…?
Tôi có thể có một vài thứ …?
7 ¿Podría darme más…? Can I have some more…?
Tôi có thể có thêm một số điểm không?
8 ¿Tiene usted fruta fresca? Do you have fresh fruit?
Bạn có trái cây tươi không?
9 Nada más, gracias. Nothing more, thank you.
Không có gì hơn, cảm ơn bạn.
10 ¿Donde esta al baño? Where is the bathroom? Nhà vệ sinh ở đâu?
11 ¿Donde esta el supermercado? Where is the supermarket? Siêu thị ở đâu?
12 Quisiéramos sentarnos in la sección de no fumadores por favor. We would like to sit in the non-smoking section please.
Chúng tôi muốn ngồi trong phần không hút thuốc xin vui lòng.
13 Mesero/Mesera Waiter/Waitress Người phục vụ bàn
14 Quisiera desayunar. I would like some breakfast.
Tôi muốn một số bữa ăn sáng.
15 Estoy a dieta. I’m on a diet. Tôi đang ăn kiêng.

Chú ý:

Hy vọng với bài học Các câu yêu cầu gọi món trong tiếng Tây Ban Nha sẽ giúp ích cho các bạn học viên tiếng Tây Ban Nha trong quá suốt quá trình học tập và sử dụng thành thạo trong cuộc sống hàng ngày.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top