Cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) 

Đại từ nhân xưng (tên tiếng Anh là Personal Pronouns) là một hình thức của đại từ trong tiếng Anh. Được dùng để đại diện cho một danh từ hoặc một cụm danh từ đã được đề cập đến trong câu ở trước đó.

Các loại đại từ nhân xưng thường gặp

Đại từ nhân xưng có tổng cộng 8 loại. Được chia ra làm các ngôi số nhiều (we, you, they) và các ngôi số ít (I, you, he, she, it).

 • Người đang nói trong cuộc trò chuyện: được gọi là ngôi thứ nhất.
 • Người đang nghe trong cuộc tròn chuyện: được gọi là ngôi thứ hai.
 • Người không có mặt nhưng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện: được gọi là ngôi thứ ba.

Lưu ý:

Đại từ nhân xưng ở các ngôi số ba số ít gồm có ba giống (genders):

 • He      : anh ta/ông ta/hắn ta… (giống đực: masculine)
 • She    : cô ta/bà ta/chị ta… (giống cái: feminine)
 • It         : nó (giống trung để chỉ đồ vật, sự vật,…: neuter)

Các dạng của đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng tiếng Anh có hai dạng phụ thuộc vào vị trí của nó trong câu. Có ba vị trí mà đại từ nhân xưng thường đứng đó là:
– Đứng ở vị trí chủ từ.
– Đứng ở vị trí túc từ (hay còn gọi là tân ngữ)
– Đứng ở vị trí sau giới từ

1. Dạng thứ nhất: khi là chủ từ trong câu

a) Ngôi số ít (singular):

I : tôi
you : bạn
he : anh ta, ông ta
she : chị ta, bà ta
It : nó

b) Ngôi số nhiều (plural):

we : chúng tôi, chúng ta
you : các bạn, các anh, các chị…
they họ

2. Dạng thứ hai: khi là túc từ

a) Ngôi số ít (singular):

me : tôi
him : anh ta
her : chị ta
it : nó

b) Ngôi số nhiều (plural):

us : chúng tôi, chúng ta
you : các bạn, các anh, các chị…
them : họ

3. Dạng thứ ba: khi đứng sau giới từ

Cách dùng hoàn toàn giống như dạng số 2.

Ví dụ: 

 • I give her a handbag. Tôi cho cô ta một túi xách tay.
  I” là chủ từ cho động từ “give”
  her” là túc từ cho động từ “give”
 • She loves me. Cô ta yêu tôi.
  she” là chủ từ cho động từ “love”
  me” là túc từ cho động từ “love”
 • The dog ran after me. Con chó rượt theo tôi.
  me” là túc từ cho giới từ “after

Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học về cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài học tiếp theo về ĐẠI TỪ tại đây nhé: Từ loại tiếng Anh – ĐẠI TỪ

Bonus: Thường xuyên dùng từ điển tiếng anh Online như Oxford Learner’s Dictionaries sẽ giúp các bạn tra cứu từ vựng tốt hơn.

Rate this post
Scroll to Top