Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp N – Phần 1

Phần 1 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự N như Not have all day, Not have the slightest idea/ have no idea…

Xem thêm: Cụm từ tiếng Anh TOEIC thường gặp bắt đầu với N – Phần 2

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Not have all day

– Cấu trúc câu: not have all day = not have (không có) = all day (suốt ngày)
– Ý nghĩa tiếng Việt: not have all day = không có thời gian chờ đợi
Ví dụ : I cannot stand here watching them. I don’t have all day – Mình không thể ở đây theo dõi họ được. Mình không có thời gian rãnh.

2. Cụm từ tiếng Anh Not have the slightest idea/ have no idea

– Cấu trúc câu: Not have the slightest idea/ have no idea = Not have/ have no (không có) + the slightest idea (ý kiến)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Not have the slightest idea/ have no idea = không biết, không hề biết
Ví dụ : We haven’t the slightest idea where to go – Chúng tôi hoàn toàn không biết nên đi đâu nữa.

3. Cụm từ tiếng Anh No hard feelings

– Cấu trúc câu: no hard feelings = no (không có) + hard feelings (cảm thấy khó)
– Ý nghĩa tiếng Việt: no hard feelings = không cần phải bận tâm
Ví dụ 1: Everything he said was true. No hard feelings! – Mọi thứ anh ấy nói đều đúng. Không cần phải bận tâm!
Ví dụ 2: So there’s no hard feelings – Vì vậy đừng có suy nghĩ nhiều quá.

4. Cụm từ tiếng Anh No news is good news 

– Cấu trúc câu: no news is good news = no news (không có tin tức nào) + is good news (là tin hay)
– Ý nghĩa tiếng Việt: no news is good news = không có tin gì nghĩa là mọi thứ vẫn tốt đẹp
Ví dụ : No news is good news! – Không có tin gì nghĩa là mọi thứ vẫn tốt đẹp!

5. Cụm từ tiếng Anh No sooner said than done

– Cấu trúc câu: No sooner said than done = No sooner said (nói không sớm) + than done (hơn là làm)
– Ý nghĩa tiếng Việt: No sooner said than done = phải hành động ngay
Ví dụ : Trust him. No sooner said than done – Mình tin tưởng anh ấy. Hãy làm ngay đi.

6. Cụm từ tiếng Anh No wonder

– Cấu trúc câu: no wonder = no (không có) + wonder (điều kì lạ)
– Ý nghĩa tiếng Việt: no wonder = thảo nào, chẳng trách
Ví dụ 1: Jason never did his homework. No wonder he has so much time – Jason chưa bao giờ làm bài tập về nhà. Chẳng trách anh ấy có nhiều thời gian như vậy.
Ví dụ 2: No wonder tobacco companies get rich! – Không ngạc nhiên tại sao những hãng thuốc lá giàu lên!

7. Cụm từ tiếng Anh Nine times out of ten

– Cấu trúc câu: Nine times out of ten = Nine times (9 lần) + out of ten (trong 10 lần)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Nine times out of ten = nhiều lần, thường xuyên
Ví dụ 1: Don’t gamble. Nine times out of ten you will lose – Đừng cờ bạc nữa. Anh sẽ thua bài hoài cho mà coi.
Ví dụ 2: Nine times out of ten, he backs down – Mười phần thì chín phần, ông ta sẽ quay trở lại.

8. Cụm từ tiếng Anh Now or never

– Cấu trúc câu: Now or never = now (bây giờ) + or never (hoặc không bao giờ)
– Ý nghĩa tiếng Việt: now or never = cơ hội bây giờ hoặc không bao giờ
Ví dụ 1: It’s now or never. You should ask Amber to marry you right away – Đừng bỏ qua cơ hội. Bạn nên kêu Amber cưới bạn ngay đi.
Ví dụ 2: For this to be effective, it has to be now or never – Để việc này có hiệu quả, phải tiến hành ngay, hoặc là không bao giờ.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với N – Phần 1 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top