Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp P – Phần 1

Phần 1 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự P như Pay for, Pay/ play lip-service…

Xem thêm: Cụm từ tiếng Anh TOEIC thường gặp bắt đầu với P – Phần 2

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Pay for

– Cấu trúc câu: pay for = pay (thanh toán) + for (cho)
– Ý nghĩa tiếng Việt: pay for = trả tiền cho…
Ví dụ 1: Don’t worry. I will pay for the bills – Đừng có lo lắng quá, mình sẽ thanh toán hóa đơn cho.
Ví dụ 2: Did you pay for it? – Ông đã mua nó?

2. Cụm từ tiếng Anh Pay/ play lip-service

– Cấu trúc câu: Pay/ play lip-service = Pay/ play (chi trả) + lip-service (lời nói suông)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Pay/ play lip-service = nói xã giao của một người nào đó, nói suông
Ví dụ : Don’t listen to Oliver. He is just playing lip-service – Đừng có nghe lời của Oliver. Anh ấy chỉ nói suông mà thôi.

3. Cụm từ tiếng Anh Phone in 

– Cấu trúc câu: phone in = phone (điện thoại) + in (ở trong…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: phone in = điện thoại để tham gia chương trình phát thanh hoặc truyền hình
Ví dụ 1: About the issue, he really wanted to phone in – Về vấn đề này thì thực sự anh ấy muốn gọi điện đến để tham gia đó.
Ví dụ 2: The audience was invited to phone in and ask questions – Thính giả được mời điện thoại đến và nêu câu hỏi.

4. Cụm từ tiếng Anh Pick a fight/ quarrel

– Cấu trúc câu: Pick a fight/ quarrel = Pick (chọn lấy) + a fight/ quarrel (đánh nhau/ cãi nhau)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Pick a fight/ quarrel = cố ý gây sự
Ví dụ : Don’t pick a quarrel! This is not your business – Đừng có cãi nhau nữa! Đây không phải là việc của anh.

5. Cụm từ tiếng Anh Pick (someone’s) brains

– Cấu trúc câu: Pick (someone’s) brains = Pick (chọn lựa) + (someone’s) brains (não của ai đó)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Pick (someone’s) brains = nhờ ai đó chỉ dẫn
Ví dụ : We’ll have to pick your brains on how to sell them – Chúng tôi phải nhờ bạn chỉ dẫn cách làm thế nào để bán được những mặt hàng này.

6. Cụm từ tiếng Anh Pick on

– Cấu trúc câu: pick on = pick (chọn lựa) + on (ở)
– Ý nghĩa tiếng Việt: pick on = chê trách, phàn nàn
Ví dụ 1: Our history teacher always picks on Stacy – Thầy giáo dạy lịch sử của chúng ta cứ luôn chê trách Stacy.
Ví dụ 2: You’re always picking on him – Chị luôn chỉ trích anh ấy.

7. Cụm từ tiếng Anh Play a joke on

– Cấu trúc câu: play a joke on = play a joke (trêu đùa) + on (trên)
– Ý nghĩa tiếng Việt: play a joke on = trêu chọc (một người nào đó)
Ví dụ 1: It is impolite to play a joke on Miss Vincent – Trêu chọc cô Vincent như vậy là bất lịch sự đấy.
Ví dụ 2: Are you playing a joke on me? – Có phải cô đang đùa với tôi không?

8. Cụm từ tiếng Anh Play a trick on

– Cấu trúc câu: play a trick on = play a trick (đánh lừa) + on (với)
– Ý nghĩa tiếng Việt: play a trick on = đánh lừa (một người nào đó)
Ví dụ 1: Steven played a trick on his teacher – Steven trêu đùa với thầy giáo của anh ấy.
Ví dụ 2: I knew you were playing a trick on me! – Tôi biết là bạn đang đùa tôi mà.

9. Cụm từ tiếng Anh Play by ear

– Cấu trúc câu: play by ear = play (vui chơi) + by ear (bằng tai)
– Ý nghĩa tiếng Việt: play by ear = tùy cơ ứng biến
Ví dụ 1: The boss is very moody, so we have to play it by ear – Ông chủ tính khí thất thường cho nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến nhé.
Ví dụ 2: I’m playing it by ear – Tớ tùy cơ ứng biến thôi.

10. Cụm từ tiếng Anh Play it safe

– Cấu trúc câu: play it safe = play it (tiến hành) + safe (an toàn)
– Ý nghĩa tiếng Việt: play it safe = cẩn thận mà hành động
Ví dụ : We played it safe and won the case – Chúng tôi đã rất cẩn trọng và đã thắng vụ này.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với P – Phần 1 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top