Từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh. Dành cho các bạn học viên tiếng Anh thích khám phá môn nghệ thuật hiện đại.

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh

Từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 camera /kæmərə/ noun Máy ảnh
2 flash /flæ∫/ noun (nhiếp ảnh) đèn nháy
3 zoom lens [zu:m][lenz] noun
Ống kính máy ảnh có khả năng phóng to & thu nhỏ đối tượng thu hình
4 lens [lenz] noun ống kính (máy ảnh)
5 photograph /´foutə¸gra:f/ noun Ảnh, bức ảnh
6 slide /slaid/ noun tấm phim (để) chiếu
7 photo album /´foutou//´ælbəm/ noun Tập ảnh, quyển anbom
8 photographer /fə´tɔgrəfə/ noun Nhà nhiếp ảnh, thợ chụp ảnh
9 screen /skrin/ noun Bình phong, màn che
10 projector /prə´dʒektə/ noun Máy chiếu (phim, hình); đèn pha
11 reel /ri:l/ noun
Ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim…) (như) spool
12 film /film/ noun Phim, phim ảnh, phim xi nê
13 tripod /´traipɔd/ noun
Giá ba chân, kiềng ba chân (của một máy ảnh, kính thiên văn)
14 video camera /’vidiou//kæmərə/ noun máy quay video
icon đăng ký học thử 2
Đăng ký học thử tiếng Anh tại VVS

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về chụp ảnh sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top