Từ vựng tiếng Anh về giao tiếp

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về giao tiếp

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về giao tiếp

Từ vựng tiếng Anh về giao tiếp - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về giao tiếp – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về giao tiếp

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 return address /ri’tə:n//ə’dres/ noun địa chỉ trả về
2 letter /’letə/ noun Thư, thư tín
3 address /ə’dres/ noun địa chỉ
4 stamp /stæmp/ noun Tem
5 postmark /´poust¸ma:k/ noun
Dấu nhật ấn, dấu bưu điện
6 envelope /’enviloup/ noun Phong bì
7 postcard [‘poustkɑ:d] noun Bưu thiếp
8 mailman /’meilmæn/ noun người đưa thư
9 mailbox [meil’bɔks] noun hòm thư, thùng thư
10 box /bɔks/ noun Hộp, thùng, tráp, bao
11 package /pæk.ɪdʒ/ noun
Gói đồ, bưu kiện; hộp để đóng hàng, thùng hàng
12 walkie-talkie /’wɔ:ki-‘tɔ:ki/ noun
máy thu và phát vô tuyến xách tay, điện đài xách tay
13 cell phone [sel][foun] noun điện thoại di động
14 magazine /,mægə’zi:n/ noun Tạp chí
15 reporter /ri’pɔ:tə/ noun Phóng viên
16 telephone jack /´telefoun//ʤæk/ noun lỗ cắm điện thoại
17 ring /riɳ/ noun
Tiếng chuông điện thoại; sự gọi dây nói
18 telephone /´telefoun/ noun điện thoại
19 article /ˈɑrtɪkəl/ noun Bài báo
20 newspaper /’nju:zpeipə/ noun Báo

 

icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về giao tiếp sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top