Từ vựng tiếng Anh về phòng khách

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về phòng khách

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về phòng khách

Từ vựng tiếng Anh về phòng khách - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về phòng khách – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về phòng khách

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 chair /tʃeə/ noun Ghế
2 armchair /’ɑ:m’tʃeə/ noun Ghế bành
3 rocking chair noun ghế lật
4 stool /stu:l/ noun Ghế đẩu
5 shelves [∫elvz] noun giá sách; ngăn sách
6 bookcase /’bukkeis/ noun Tủ sách
7 cigarette /¸sigə´ret/ noun Điếu thuốc lá
8 smoke /smouk/ noun Khói
9 pipe /paip/ noun Tẩu thuốc, ống điếu
10 coffee table /’kɔfi/[‘teibl] noun bàn cà phê
11 couch /kautʃ/ noun
ghế dài giống như giừơng
12 cushion /´kuʃən/ noun Cái đệm, cái nệm
13 vase /vɑ:z/ noun
Bình, lọ (để cắm hoa đã cắt ra hoặc để làm vật trang trí)
14 cigar /si’gɑ:/ noun Điếu xì gà
15 ashtray /´æʃ¸trei/ noun
cái gạt tàn [thuốc lá]
16 carpet /’kɑ:pit/ noun Tấm thảm
17 rug /rʌg/ noun
Thảm dầy trải sàn ( (thường) nhỏ)
18 matchbook /mætʃ/[buk] noun túi diêm giấy
19 lighter /´laitə/ noun Cái bật lửa
20 match /mætʃ/ noun Diêm
21 fire /’faiə/ noun Lửa, ánh lửa
22 fireplace /’faiə,pleis/ noun lò sưởi
icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về phòng khách sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top