Từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích

Từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 washing machine /’wɔʃiɳ//mə’ʃi:n/ noun máy giặt
2 detergent /di’tə:dʒənt/ noun
Chất tẩy vết bẩn trên quần áo, bát đĩa; chất tẩy
3 dirty clothes /´də:ti//klouðz/ noun quần áo dơ, bẩn
4 dirty clothes hamper /´də:ti//klouðz//´hæmpə/ noun
giỏ đựng quần áo dơ, bẩn
5 bleach /bliːtʃ/ noun Chất tẩy trắng
6 dryer /´draiə/ noun
Máy làm khô; thuốc làm khô
7 hanger /´hæηgə/ noun
Giá treo, cái móc, cái mắc
8 clothes line /klouðz//lain/ noun dây phơi quần áo
9 bucket /’bʌkit/ noun Thùng, xô (để múc nước)
10 mop [mɔp] noun giẻ lau sàn
11 dustpan [‘dʌstpæn] noun Dụng cụ hốt rác
12 spray bottle /spreɪ//’bɔtl/ noun bình phun, xịt
13 clothes pin /klouðz//pin/ noun Cái kẹp phơi quần áo
14 scrub brush /skrʌb//brʌʃ/ noun Bàn chải
15 iron /aɪən / noun Bàn là, bàn ủi
16 ironing board /´aiəniη¸bɔ:d/ noun
Bàn để đặt quần áo lên mà là ủi
17 trash can /trӕ∫//kæn/ noun thùng rác
18 garbage /ˈgɑrbɪdʒ/ noun Rác
19 trash bag /trӕ∫//bæg/ noun bao rác
20 vacuum cleaner /’vækjuəm//´kli:nə/ noun Máy hút bụi
21 broom /bru:m/ noun Cái chổi
icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về phòng tiện ích sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top