Từ vựng tiếng Anh về sân vườn

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về sân vườn

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về sân vườn

Từ vựng tiếng Anh về sân vườn - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về sân vườn – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về sân vườn

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 rake /reik/ noun
Cái cào (để cào cỏ, làm đất)
2 hoe /hou/ noun Cái cuốc
3 shovel /ʃʌvəl/ noun Cái xẻng
4 spade [speid] noun cái mai, cái thuổng
5 clippers /ˈklɪpɹ̩z/ noun cái kìm
6 gardener /´ga:dnə/ noun Người làm vườn
7 watering can [‘wɔ:təriη]/kæn/ noun bình tưới nước
8 pot /pɒt/ noun chậu
9 tool shed /tu:l//ʃed/ noun nhà chứa dụng cụ
10 latch /ˈlætʃ/ noun Chốt cửa, then cửa
11 lawn mower /´lɔ:n¸mouə/ noun Máy xén cỏ
12 seedling /´si:dliη/ noun Cây giống con
13 garden hose /’gɑ:dn/həʊz noun ống mềm tưới vườn
14 sprinkler /´spriηklə/ noun
Bình tưới, bình phun (nước)
15 seed /sid/ noun Hạt, hạt giống
16 seed packet /sid//’pækit/ noun gói hạt giống nhỏ
17 garden /’gɑ:dn/ noun Vườn
icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về sân vườn sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top