Từ vựng tiếng Anh về số thứ tự

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về số thứ tự trong tiếng Anh.

Một số học viên bị nhầm lẫn giữa số đếm và số thứ tự ngay cả trong tiếng Việt và tiếng Anh. Bài học này sẽ đi vào cụ thể số thứ tự là như thế nào để các học viên không còn bị lẫn lộn nữa. Vì vậy các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Số thứ tự: được sử dụng để cho biết thứ hạng, thứ tự của vật hay những điều gì đó.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về số thứ tự

Từ vựng tiếng Anh về số thứ tự - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về số thứ tự – Tầm Nhìn Việt

Một số từ vựng số thứ tự trong tiếng Anh

TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ VỰNG PHIÊN ÂM
1st /fɜːst/ 17th /ˌsevnˈtiːnθ/
2nd /ˈsekənd/ 18th /ˌeɪˈtiːnθ/
3rd /θɜːd/ 19th /ˌnaɪnˈtiːnθ/
4th /fɔːθ/ 20th /ˈtwentiəθ/
5th /fɪfθ/ 21st /ˌtwenti ˈfɜːst/
6th /sɪksθ/ 22nd /ˈtwenti/ /ˈsekənd/
7th /ˈsevnθ/ 23rd /ˈtwenti/ /θɜːd/
8th /eɪtθ/ 24th /ˈtwenti/ /fɔːθ/
9th /naɪnθ/ 25th /ˈtwenti/ /fɪfθ/
10th /tenθ/ 30th /ˈθɜːtiəθ/
11th /ɪˈlevnθ/ 40th /ˈfɔːtiəθ/
12th /twelfθ/ 100th /wʌn/ /ˈhʌndrədθ/
13th /ˌθɜːˈtiːnθ/ 101st /ˈhʌndrəd/ /ənd/ /fɜːst/
14th /ˌfɔːˈtiːnθ/ 200th /tuː/ /ˈhʌndrəd/
15th /ˌfɪfˈtiːnθ/ 1000th /ˈθaʊznθ/
16th /ˌsɪksˈtiːnθ/ 1000000th /ˈmɪljənθ/

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về số đếm trong tiếng Anh sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top