Từ vựng tiếng Anh về thời tiết

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về thời tiết

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về thời tiết

Từ vựng tiếng Anh về thời tiết - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về thời tiết – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về thời tiết

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 cloud /klaud/ noun Mây, đám mây
2 rain /rein/ noun Mưa; cơn mưa
3 raindrop /´rein¸drɔp/ noun Giọt mưa
4 lightning /’laitniɳ/ noun Chớp, tia chớp
5 thunder /ˈθʌndə/ noun
Sấm, sét; tiếng sấm, tiếng sét
6 wind /wind/ noun Gió
7 rainbow /ˈreɪnˌboʊ/ noun Cầu vồng
8 icicle /’aisikl/ noun Cột băng, trụ băng
9 ice /ais/ noun
Băng,cục đá đông lạnh, nước đá
10 snowman /´snou¸mæn/ noun
Người tuyết (hình một người làm bằng tuyết; nhất là do trẻ con đắp lên để chơi)
11 snowflake [snou][fleik] noun
Bông tuyết (một trong những đám nhỏ và mềm những tinh thể nước đá rơi xuống (như) tuyết)
12 snow [snou] noun tuyết; đống tuyết
13 weather vane /’weθə//vein/ noun mũi tên gió
14 thermometer /θə’mɔmitə/ noun
Nhiệt kế (dụng cụ đo nhiệt độ)
15 raincoat /´rein¸kout/ noun Áo mưa
16 umbrella /ʌm’brelə/ noun Ô, dù; lọng
17 flood /flʌd/ noun Lũ lụt, nạn lụt
18 tornado /´tɔ:’neidou/ noun Bão táp, cơn lốc xoáy

 

icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về thời tiết sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top