Từ vựng tiếng Anh về văn phòng

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về văn phòng

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về văn phòng

Từ vựng tiếng Anh về văn phòng - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về văn phòng – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về văn phòng

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 desk /desk/ noun
Bàn học sinh, bàn viết, bàn làm việc
2 file cabinet /fail//’kæbinit/ noun tủ hồ sơ
3 file folder /fail//´fouldə/ noun thư mục tập tin
4 file /fail/ noun
Ô đựng tài liêu, hồ sơ; dây thép móc hồ s
5 bulletin board /´bulitin//bɔ:d/ noun bảng tin
6 copier /´kɔpiə/ noun Máy photocopy
7 water cooler /’wɔ:tə//´ku:lə/ noun bộ làm lạnh nước
8 note /nout/ noun Phiếu, giấy
9 water bottle /’wɔ:tə//’bɔtl/ noun
Bình đựng nước (để ở bàn, trong phòng ngủ..
10 meeting /’mi:tiɳ/ noun
Cuộc gặp gỡ, cuộc hội họp, hội nghị
11 tack /tæk/ noun Đinh đầu bẹt; đinh mũ
12 white board /´wait¸bɔ:d/ noun bảng trắng
13 scotch tape /skɔtʃ//teip/ noun băng dính trong suốt
14 tape /teip/ noun băng
15 paperclip [‘peipə][klip] noun cái ghim kẹp giấy
16 stapler /´steiplə/ noun Cái dập ghim
17 waste basket /weɪst//’bɑ:skit/ noun Thùng rác
18 staple /’steipl/ noun
Ghim dập (kẹp giấy); đinh kẹp, ghim dập (hình chữ U); dây thép rập sách
19 clipboard /´klipbɔ:rd/ noun Bìa kẹp hồ sơ
20 briefcase /´bri:f¸keis/ noun cặp đựng tài liệu
icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về văn phòng sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top