Từ vựng tiếng Anh về vật dụng bên trong nhà

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về vật dụng bên trong nhà

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về vật dụng bên trong nhà

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng phòng khách - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về vật dụng phòng khách – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về vật dụng bên trong nhà

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 window /’windəʊ/ noun Cửa sổ
2 window sill /’windəʊ//sil/ noun ngưỡng cửa sổ
3 pane /peɪn/ noun Tấm kính (ở cửa sổ)
4 curtains /’kə:tn/ noun Màn cửa
5 curtain rod /’kə:tn//rɒd/ noun thanh rèm
6 chandelier /¸ʃændə´liə/ noun đèn chùm
7 blinds noun tấm chắn sáng
8 candle /’kændl/ noun Cây nến
9 flame /fleim/ noun Ngọn lửa
10 wick /wɪk/ noun Bấc (đèn)
11 wax /wæks/ noun
Sáp, chất sáp (sáp ong đã được tẩy trắng và lọc để làm nến, để nặn…)
12 candlestick /’kændlstik/ noun Giá đỡ nến
13 heating /’hi:tiη/ noun
Sự đốt nóng, sự đun nóng; sự làm nóng
14 radiator /´reidi¸eitə/ noun Lò sưởi
15 light bulb /lait.bʌlb/ noun Bóng đèn
16 fan /fæn/ noun Cái quạt
17 lamp /læmp/ noun Đèn
18 lampshade læmpʃeɪd noun
chụp đèn, chao đèn, tán đèn
19 light switch /lait//switʃ/ noun công tắc đèn
20 air conditioner /er//kən´diʃənə/ noun máy điều hòa không khí
21 thermostat /’θɜ(r):məstæt/ noun
Bộ ổn nhiệt; bộ điều chỉnh nhiệt; máy điều nhiệt (tự động)
icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về vật dụng phòng khách sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top