Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ

Hôm nay, chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về vũ trụ

Đây đều là các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, nên các bạn hãy học thật kỹ nhé.

Hình ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về vũ trụ

Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ - Tầm Nhìn Việt
Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ – Tầm Nhìn Việt

Bảng từ vựng tiếng Anh về vũ trụ

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI Ý NGHĨA
1 star /stɑ:/ noun Ngôi sao, tinh tú
2 sun /sʌn/ noun Mặt trời; vầng thái dương
3 solar system /soulə//’sistəm/ noun
hệ mặt trời; thái dương hệ
4 orbit /´ɔ:bit/ noun Quỹ đạo
5 comet /´kɔmit/ noun sao chổi
6 asteroid /’æstərɔid/ noun hành tinh nhỏ
7 earth /ə:θ/ noun Đất, mặt đất, quả đất
8 the moon / ðə/ noun Mặt trăng
9 crater /’kreitə/ noun Miệng núi lửa
10 alien /’eiliən/ noun Người ngoài hành tinh
11 human /’hju:mən/ noun con người
12 satellite dish /’sætəlait//diʃ/ noun ăng ten đĩa vệ tinh
13 satellite /’sætəlait/ noun vệ tinh
14 astronaut /’æstrənɔ:t/ noun
Phi hành gia, nhà du hành vũ trụ
15 rocket /´rɔkit/ noun Tên lửa
16 planet /´plænit/ noun hành tinh
17 galaxy /’gæləksi/ noun ngân hà, thiên hà
18 space station /speis//’steiʃn/ noun Trạm vũ trụ
19 meteor /’mi:tjə/ noun sao băng
20 telescope /’teliskəʊp/ noun
Kính viễn vọng, kính thiên văn
21 observatory /əb’zɜ:vətɔri/ noun
Đài thiên văn, đài quan sát
22 space ship /speis//ʃɪp/ noun phi thuyền không gia

 

icon đăng ký học thử 2
icon đăng ký học thử 2

Một số lưu ý

  • Phiên âm: tên tiếng Anh là “International Phonetic Alphabet” (viết tắt là IPA) là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.
  • Từ loại: là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Gồm có danh từ (noun), đại từ (pronoun), tính từ (adjective – adj), động từ (verb), trạng từ (adverb – adv), giới từ (preposition), liên từ (conjunction), thán từ (interjection).
  • Ý nghĩa: trong bảng này, ý nghĩa các từ vựng tiếng Anh chỉ dừng lại ở một hoặc hai nghĩa cơ bản, thường gặp. Để xem đầy đủ, các bạn có thể truy cập vào từ điển online uy tín nhất hiện nay là: Oxford Dictionary
  • Xem tiếp: Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

Hy vọng với bài học từ vựng tiếng Anh về vũ trụ sẽ giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình chinh phục tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.
Chúc các bạn thành công!

Rate this post
Scroll to Top