Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp L – Phần 4

Phần 4 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự L như Let’s change the subject, Look here…

Xem thêm:

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Let’s change the subject

– Cấu trúc câu: let’s change the subject = let’s (để chúng ta hãy) + change the subject (thay đổi đề tài)
– Ý nghĩa tiếng Việt: let’s change the subject = chúng ta đổi đề tài khác đi
Ví dụ 1: Ghost stories are very spooky. Let’s change the subject! – Truyện ma nghe ghê quá. Chúng ta đổi đề tài khác đi!
Ví dụ 2: Look, let’s just change the subject, please – Làm ơn đổi chủ đề đi được không.

2. Cụm từ tiếng Anh Look here

– Cấu trúc câu: look here = look (nhìn) + here (ở đây)
– Ý nghĩa tiếng Việt: look here = chú ý, lắng nghe
Ví dụ 1: Look here! You are not allowed to swim in the river – Chú ý! Các bạn không được phép bơi trên sông.
Ví dụ 2: Take a look, here’s how he looks like, just like this – Hãy xem, đây là cách anh ấy trông như thế này, giống như thế này

3. Cụm từ tiếng Anh Late for

– Cấu trúc câu: late for = late (trễ) + for (đối với)
– Ý nghĩa tiếng Việt: late for = trễ, không kịp
Ví dụ 1: You’ll be late for the meeting if you don’t get up now – Bạn còn chưa thức dậy nữa à, sẽ trễ giờ họp đó.
Ví dụ 2: Hey, too late for apologies – Hey, quá muộn để xin lỗi rồi.

4. Cụm từ tiếng Anh Like hot cakes

– Cấu trúc câu: like hot cakes = like (giống) + hot cakes (bánh kem vừa mới ra lò)
– Ý nghĩa tiếng Việt: like hot cakes = bán rất chạy
Ví dụ 1: Your albums are selling like hot cakes – Albums của bạn bán rất chạy.
Ví dụ 2: The new game is apparently selling like hot cakes – Trò chơi mới đang bán chạy như tôm tươi.

5. Cụm từ tiếng Anh Lay claim to

– Cấu trúc câu: lay claim to = lay (đưa ra) + claim (yêu cầu) + to (đối với)
– Ý nghĩa tiếng Việt: lay claim to = tuyên bố có quyền đối với điều gì đó
Ví dụ 1: She laid claim to you – Cô ấy ra yêu sách với bạn.
Ví dụ 2: The fact is possibly apocryphal as many cities lay claim to his birthplace – Thực tế là có thể là không chính đáng vì nhiều thành phố đã tuyên bố nơi sinh của mình.

6. Cụm từ tiếng Anh Lay down

– Cấu trúc câu: lay down = lay (để ở vị trí) + down (ở dưới)
– Ý nghĩa tiếng Việt: lay down = đặt xuống, thả xuống
Ví dụ 1: Lay the clothes down on the chair – Bỏ quần áo xuống ghế đi.
Ví dụ 2: Lay down your weapon – Hạ vũ khí xuống!

7. Cụm từ tiếng Anh Lay on

– Cấu trúc câu: lay on = lay (để…) + on (ở trên…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: lay on = để ở trên…
Ví dụ 1: Please lay the keys on the desk – Nhờ để mấy cái chìa khóa lên trên cái bàn đó dùm.
Ví dụ 2: Rosary beads lay on the kitchen table – Trên bàn ăn là một chuỗi tràng hạt.

8. Cụm từ tiếng Anh Lead to

– Cấu trúc câu: lead to = lead (dẫn) + to (đến)
– Ý nghĩa tiếng Việt: lead to = đưa đến, dẫn đến
Ví dụ 1: Where does this tunnel lead to? – Đường hầm này không biết dẫn đến đâu?
Ví dụ 2: What action did Jesus take, leading to what outcome? – Chúa Giê-su đã làm gì, dẫn đến kết cuộc nào?

9. Cụm từ tiếng Anh Leave alone

– Cấu trúc câu: leave alone = leave (để lại) + alone (một mình)
– Ý nghĩa tiếng Việt: leave alone = đừng nên đá động
Ví dụ 1: Leave me alone. I don’t want to see anyone – Đừng có làm phiền mình. Mình không muốn gặp bất kỳ ai.
Ví dụ 2: It seems that you’ll leave alone – Có lẽ cậu phải về một mình rồi.

10. Cụm từ tiếng Anh Leave behind

– Cấu trúc câu: leave behind = leave (để lại) + behind (phía sau)
– Ý nghĩa tiếng Việt: leave behind = để quên
Ví dụ 1: She has left my textbook behind – Cô ấy đã để quên sách giáo khoa của mình.
Ví dụ 2: We left him behind to continue to help out – Chúng tôi đã để anh ta ở lại để tiếp tục giúp đỡ.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với L – Phần 4 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top