Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp S – Phần 3

Phần 3 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự S như Shortcut, Small change…

Xem thêm:

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Shortcut

– Cấu trúc câu: shortcut = short (ngắn) + cut (cắt ngang)
– Ý nghĩa tiếng Việt: shortcut = đường tắt
Ví dụ 1: We can take a shortcut through this building – Chúng ta có thể đi tắt ngang qua dãy nhà này gần hơn đó.
Ví dụ 2: They can take shortcuts that the horses can’t – Họ có thể đi những lối tắt mà ngựa không đi được.

2. Cụm từ tiếng Anh Small change

– Cấu trúc câu: small change = small (nhỏ) + change (tiền lẻ)
– Ý nghĩa tiếng Việt: small change = tiền lẻ
Ví dụ 1: You need some small change for the bus – bạn đi xe buýt cần phải có tiền lẻ.
Ví dụ 2: Yes, but that’s just small change – Phải, nhưng đó chỉ là chút tiền lẻ.

3. Cụm từ tiếng Anh See through

– Cấu trúc câu: see through = see (nhìn) + through (thông qua)
– Ý nghĩa tiếng Việt: see through = hiểu được, nhận thấy
Ví dụ 1: The old man saw through your tricks – Ông cụ đó hiểu được mấy cái trò của anh.
Ví dụ 2: Keeping wisdom and understanding at our side will help us to see through them – Bám vào sự khôn ngoan và sự thông sáng sẽ giúp chúng ta thấy rõ bản chất những lời ấy.

4. Cụm từ tiếng Anh Send for

– Cấu trúc câu: send for = send (gửi đi) + for (để)
– Ý nghĩa tiếng Việt: send for = triệu tập, đặt hàng
Ví dụ 1: The senator sent for his own man and he brought a bottle of wine back – Tay thượng nghị sĩ đó gọi người tâm phúc của ông vào và anh ta mang lại một chai rượu.
Ví dụ 2: Then I will send for you from there – Lúc ấy, mẹ sẽ gọi con về.

5. Cụm từ tiếng Anh Set about

– Cấu trúc câu: set about = set (bắt đầu) + about (có liên quan tới)
– Ý nghĩa tiếng Việt: set about = bắt đầu
Ví dụ 1: We should set about writing that report – Chúng ta nên bắt đầu viết bản báo cáo đó đi.
Ví dụ 2: She had no idea how to set about her work – Cô ta không biết bắt đầu công việc từ đâu.

6. Cụm từ tiếng Anh Set up

– Cấu trúc câu: set up = set (thiết lập) + up (lên)
– Ý nghĩa tiếng Việt: set up = thành lập (xí nghiệp), thiết lập
Ví dụ 1: Diana set up her own business – Diana mới mở một cơ sở kinh doanh riêng.
Ví dụ 2: First, set up your printer to work with Google Cloud Print – Trước tiên, hãy thiết lập máy in của bạn để máy in hoạt động với Google Cloud Print.

7. Cụm từ tiếng Anh Settle down

– Cấu trúc câu: settle down = settle (yên ổn) + down (phía dưới)
– Ý nghĩa tiếng Việt: settle down = định cư, yên ổn
Ví dụ 1: It’s time she settle down and got married! – Đã đến lúc cô ấy ổn định cuộc sống và lập gia đình.
Ví dụ 2: You get to settle down, get married, raise a family – Anh an cư lạc nghiệp, cưới vợ, nuôi con.

8. Cụm từ tiếng Anh Show up

– Cấu trúc câu: show up = show (lộ ra) = up (hướng lên)
– Ý nghĩa tiếng Việt: show up = đến được, xuất hiện
Ví dụ 1: I was wondering when they’d show up – Tôi không biết đến đây lúc nào nữa.
Ví dụ 2: Megan won’t show up until she’s sure kane’s there – Megan sẽ không xuất hiện đến khi cô ta chắc Kane ở đó.

9. Cụm từ tiếng Anh Shut down

– Cấu trúc câu: shut down = shut (đóng) + down (dưới)
– Ý nghĩa tiếng Việt: shut down = đóng lại, dẹp hẳn
Ví dụ 1: She shut her store down and moved to Japan – Cô ấy đã đóng cửa tiệm và qua Nhật Bản rồi.
Ví dụ 2: Primatech should have been shut down a long time ago – Primatech đáng lẽ nên bị đóng cửa từ lâu rồi.

10. Cụm từ tiếng Anh Single out

– Cấu trúc câu: single out = single (lựa chọn) + out (bên ngoài)
– Ý nghĩa tiếng Việt: single out = chú ý lựa chọn
Ví dụ : She has singled Clare out to present the flowers to the guest – Cô ấy đã chon Clare hoa cho khách.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với S – Phần 3 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top