Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp S – Phần 4

Phần 4 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự S như Skip over, Sort out…

Xem thêm:

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Skip over

– Cấu trúc câu: skip over = skip (bỏ qua) + over (ở trên)
– Ý nghĩa tiếng Việt: skip over = bỏ qua, lược qua
Ví dụ 1: I asked Ella, but she skipped over the real reasons – Tôi có hỏi Ella, nhưng mà cô ấy cứ trốn tránh không nói rõ nguyên nhân thật sự.
Ví dụ 2: Why are we skipping over this? Vậy thì tại sao chúng ta lại bỏ qua nó?

2. Cụm từ tiếng Anh Sort out

– Cấu trúc câu: sort out = sort (chủng loại) + out (ở ngoài)
– Ý nghĩa tiếng Việt: sort out = xử lý
Ví dụ 1: I’m trying to sort out the staff holidays – Tôi đang cố giải quyết vấn đề kì nghỉ cho nhân viên.
Ví dụ 2: Barry, I’ll call and get it sorted out – Barry, tôi sẽ gọi và giải quyết chuyện này.

3. Cụm từ tiếng Anh Spur on

– Cấu trúc câu: spur on = spur (thúc đẩy) + on (ở trên…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: spur on = thúc đẩy, cổ động
Ví dụ 1: I hope it spurs you on to even better results next time – Mình hi vọng điều đó có thể thúc đẩy thành tích của các bạn trong lần sau tốt hơn.
Ví dụ 2: This spurred on the activity in other cities in Korea – Điều này đã thúc đẩy hoạt động tại những thành phố khác ở Hàn Quốc.

4. Cụm từ tiếng Anh Stand by

– Cấu trúc câu: stand by = stand (đứng) + by (ở một bên…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: stand by = sẵn sàng hành động
Ví dụ 1: Stand by for a typhoon coming – Hãy sẵn sàng đón một cơn bão sắp đến.
Ví dụ 2: I’m standing by for launch command – Tôi đang chờ lệnh khai hỏa.

5. Cụm từ tiếng Anh Stand for

– Cấu trúc câu: stand for = stand (thay) + for (cho)
– Ý nghĩa tiếng Việt: stand for = đại diện
Ví dụ 1: What do the colors in your country stand for? – Màu sắc này đại điện cho cái gì ở quốc gia bạn?
Ví dụ 2: This sash stands for school and teacher – Chiếc đai này chính là đại diện cho sư môn, sư phụ của con.

6. Cụm từ tiếng Anh Stand up for

– Cấu trúc câu: stand up for = stand up (đứng dậy) + for (để)
– Ý nghĩa tiếng Việt: stand up for = chống đỡ
Ví dụ 1: I’m glad he stood up for me – Mình rất vui khi anh ấy chống đỡ cho mình.
Ví dụ 2: Whenever there was a family confrontation, it seemed that Mark did not stand up for me – Những lúc có sự va chạm trong gia đình, chồng tôi dường như chẳng ủng hộ tôi.

7. Cụm từ tiếng Anh Stick to

– Cấu trúc câu: stick to = stick (dán) + to (theo)
– Ý nghĩa tiếng Việt: stick to = dính vào
Ví dụ : It’s sticking to everything! – Nó dính vào đủ thứ!

8. Cụm từ tiếng Anh Strike out

– Cấu trúc câu: strike out = strike (xóa đi) + out (mất đi)
– Ý nghĩa tiếng Việt: strike out = cắt mất, xóa đi
Ví dụ : The teacher always strikes out the words he doesn’t like – Thầy giáo đó hay xóa đi những từ mà thầy không thích.

9. Cụm từ tiếng Anh Subject to

– Cấu trúc câu: subject to = subject (phụ thuộc) + to (vào)
– Ý nghĩa tiếng Việt: subject to = dựa vào, nhờ vào
Ví dụ 1: You must subject to Alisa if you want a rise – Nếu như bạn muốn tăng lương, thì cần phải làm theo lời của Alisa.
Ví dụ 2: My deal with Job was subject to a successful boot scan – Thoả thuận của tôi với Job tùy thuộc vào một sự quan sát rất thành công.

10. Cụm từ tiếng Anh Subscribe to 

– Cấu trúc câu: Subscribe to = Subscribe (đăng ký) + to (hướng)
– Ý nghĩa tiếng Việt: Subscribe to = đăng ký
Ví dụ 1: The library subscribes to a magazine called Ppaper – Thư viện đã đăng ký đặt mua dài hạn một tạp chí có tên là Ppaper.
Ví dụ 2: Some viewers will not want to receive all notifications from every channel that they subscribe to – Một số người xem không muốn nhận tất cả thông báo từ mọi kênh mà họ đăng ký.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với S – Phần 4 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top