Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp M – Phần 5

Phần 5 trong loạt bài Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp ở các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây được chia sẻ hôm nay, các bạn sẽ được học các từ và các cụm từ bắt đầu với kí tự M như Make the best of, Make the most of…

Xem thêm:

Những cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp

1. Cụm từ tiếng Anh Make the best of

– Cấu trúc câu: make the best of = make the best (lợi dụng) + of (của…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make the best of = tận dụng, lợi dụng
Ví dụ 1: Although he did not feel good, he made the best of staying at home – Tuy anh ấy cảm thấy không tốt, nhưng anh ấy vẫn tận dụng được việc nghỉ ở nhà.
Ví dụ 2: Make the best of every situation – Hãy tận dụng mọi hoàn cảnh.

2. Cụm từ tiếng Anh Make the most of

– Cấu trúc câu: make the most of = make the most (tận dụng) + of (của…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make the most of = tốt nhất nên lợi dụng cơ hội để làm cái gì đó
Ví dụ 1: We’re making the most of this quiet week – Chúng ta sẽ tận dụng tối đa một tuần yên tĩnh này.
Ví dụ 2: What are you doing to make the most of your current educational opportunities? – Các em đang làm gì để tận dụng tối đa các cơ hội học vấn hiện tại của mình?

3. Cụm từ tiếng Anh Make time for

– Cấu trúc câu: make time for = make (làm) + time (thời gian) + for (cho)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make time for = dành thời gian cho ai đó
Ví dụ 1: We should make time for their children – Chúng ta nên dành thời gian cho con của họ.
Ví dụ 2: It is not wrong to make time for this; actually, it is the right thing to do – Dành thời gian cho việc này không phải là sai, thật ra đó là điều nên làm.

4. Cụm từ tiếng Anh Make up

– Cấu trúc câu: make up = make (tạo ra) = up (triệt để)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make up = bịa đặt, bịa ra
Ví dụ : The story was made up – Chuyện này là chuyện bịa.

5. Cụm từ tiếng Anh Make up for

– Cấu trúc câu: make up for = make up (bù đắp) + for (thay thế)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make up for = bù đắp, bồi thường
Ví dụ 1: How can I make up for him? – Mình phải làm như thế nào để bù đắp cho anh ấy đây?
Ví dụ 2: You promised that you’d make up for all the things you never did for him – Anh đã hứa là anh sẽ bù đắp mọi chuyện mà anh chưa từng làm cho nó.

6. Cụm từ tiếng Anh Make up (one’s) mind

– Cấu trúc câu: make up (one’s) mind = make up (tạo ra) + (one’s) mind (chủ ý của ai đó)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make up (one’s) mind = đưa ra quyết định
Ví dụ 1: He can’t make up his mind – Anh ấy không thể đưa ra quyết định.
Ví dụ 2: Understandably, no one else should make up your mind for you – Điều ấy có thể hiểu được vì không ai nên quyết định giùm bạn.

7. Cụm từ tiếng Anh Make use of

– Cấu trúc câu: make use of = make use (sử dụng) + of (của…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make use of = sử dụng
Ví dụ 1: We can make use of these boxes – Chúng ta có thể tận dụng những cái thùng này.
Ví dụ 2: Then I shall make use of it – Ta sẽ tận dụng phi thuyền này.

8. Cụm từ tiếng Anh Make war on

– Cấu trúc câu: make war on = make (tạo ra) + war (chiến tranh) = on (theo hướng…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make war on = tuyên chiến, phát động chiến tranh
Ví dụ 1: When did Gennany make war on France? – Khi nào thì Đức tuyên chiến với Pháp?
Ví dụ 2: We don’t make war on wounded men – Chúng tôi không có chiến tranh với thương binh.

9. Cụm từ tiếng Anh Make (one’s) way

– Cấu trúc câu: make (one’s) way = make (làm) + (one’s) way (con đường)
– Ý nghĩa tiếng Việt: make (one’s) way = đi chậm lại
Ví dụ : They made their way over the rocks to the next beach – Họ đã đi từ từ qua dãy đá đó để đến bãi biển tiếp theo.

10. Cụm từ tiếng Anh Manage without 

– Cấu trúc câu: manage without = manage (xoay sở được) + without (không có…)
– Ý nghĩa tiếng Việt: manage without = xoay sở được mà không cần
Ví dụ 1: I can manage without you – Không có bạn thì mình vẫn có thể xoay sở được.
Ví dụ 2: Indeed, it is hard to imagine how we could manage without names – Thật vậy, khó mà tưởng tượng được làm sao chúng ta có thể xoay xở nếu không có tên.

 

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử

Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cửBài học Cụm từ tiếng Anh Toeic thường gặp trong thi cử bắt đầu với M – Phần 5 đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục với bài học tiếp theo để không bỏ lỡ những cụm từ quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Toeic trong những năm gần đây.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả.

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học luyện thi Toeic với số điểm mục tiêu từ 450+, 550+, 650+, 750+… có thể liên hệ với bộ phận tư vấn khách hàng của Trung tâm ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline 1: 0948 969 063 (chi nhánh quận Bình Thạnh)
Hotline 2: 0899 499 063 (chi nhánh quận 10
Thời gian: 08h00 – 21h00 hàng ngày

Rate this post
Scroll to Top